HIVPOSITIVE FåR TJENESTEGJøRE I DET BRITISKE FORSVARET

I en kunngjøring fra det britiske forsvarsdepartementet som sammenfaller med verdens aidsdag, heter det at søkere som bruker forebyggende medisiner mot hiv, vil få tjenestegjøre.I tillegg går hivpositive folk som allerede er i tjeneste, ta del i operasjoner såfremt de ikke har sporbart virus i blodprøver, heter det videre. Det ventes at denne endringen trer i kraft til våren. – Legemidde...

Source: